Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2019

joannem
17:23
Kiedy ptak żyje zjada mrówki. Kiedy ptak umiera, mrówki zjadają ptaka. Z jednego drzewa można zrobić milion zapałek, ale jedna zapałka może spalić milion drzew. Okoliczności mogą się zmienić w jednej chwili. Nie poniżaj, nie krzywdź nikogo w życiu. Możesz czuć się potężny dzisiaj, ale czas jest potężniejszy od Ciebie.
— soooooo true ! autor nieznany
Reposted fromperfectsense perfectsense
joannem
17:23
1407 f440
Reposted fromczajnikq czajnikq viaperfectsense perfectsense
joannem
17:22
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
joannem
17:22
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viasognito sognito
joannem
17:21
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viasognito sognito

November 03 2019

joannem
17:10
O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Nosowska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
joannem
17:09
Reposted frombluuu bluuu
joannem
17:09
Wszystkie dobre kobiety czasami pyskują.
— Anne Bishop - Sebastian
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaigul igul
joannem
17:06
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie. 
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
joannem
17:05
Nie pozwól, by ktokolwiek mówił ci, ile jesteś warta. Sama musisz to odkryć.
— Jenny Blackhurst
joannem
16:59
Nigdy nie poczujesz się gotowa. Musisz iść za ciosem. Być może wylądujesz twarzą w czyjejś spoconej dupie, ale biernością niczego nie naprawisz. Nic się nie zmieni.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwykla niezwykla
joannem
16:48
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe via12czerwca 12czerwca
joannem
16:48
Mam pewien sekret.
Czasami, raz na tydzień, dwa tygodnie wchodzę na jej Facebooka i patrzę, co u niej. Najczęściej oglądam to zdjęcie, na którym siedzi na schodach.
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea via12czerwca 12czerwca
joannem
16:47
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx via12czerwca 12czerwca
joannem
16:47
Jesteś świetną babką, masz swoje zasady, mało Cię już zaskoczy. Wzruszasz się. Śmiejesz, płaczesz. Upadasz, podnosisz się. Przesz do przodu. Rzadko zwalniasz na zakrętach. (...) Jesteś wierną przyjaciółką. Kochasz na zabój. Jesteś niezniszczalna, Kobieto!
— Gabriela Gargaś
Reposted fromlovvie lovvie via12czerwca 12czerwca
joannem
16:47
9170 c2c9 500
Reposted fromBabson Babson via12czerwca 12czerwca
joannem
16:47
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa via12czerwca 12czerwca
joannem
16:46
8781 1dd0 500
Reposted fromrisky risky viaszydera szydera
joannem
16:45
joannem
16:44
5378 d977 500
Reposted fromSquareTXT SquareTXT viaOkruszek Okruszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl