Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

joannem
17:48

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaweruskowa weruskowa
17:48
0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viaphilomath philomath
joannem
17:48
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
joannem
17:47
4513 19ec 500

January 21 2020

joannem
18:14
joannem
18:12
joannem
18:11
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
joannem
18:10
3895 ed4e 500
For ya all ^^
joannem
08:03

Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych.

— Piotr Adamczyk
joannem
08:02
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
joannem
08:02
joannem
08:02
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk vianiezwykla niezwykla
joannem
08:01
joannem
00:12
8771 60c5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakomplikacja komplikacja
joannem
00:10
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viakomplikacja komplikacja
joannem
00:02
8257 b70e
Reposted from4777727772 4777727772 viakomplikacja komplikacja
joannem
00:01
2839 1a8b
Reposted fromkarahippie karahippie via12czerwca 12czerwca

January 20 2020

joannem
23:56
"Ze wszystkich rzeczy, które podpinam moim córkom jak kroplówkę i sączę w krew, za absolutnie fundamentalne uważam przekazanie szacunku do tego, co inne, co chropowate, popękane, co ze skazą, co z blizną. Tylko tam, w tych załamaniach fałd człowieczeństwa, widać jego prawdziwą głębię, bo właśnie temu, jedynie temu nie można przyjrzeć się, pozostając jedynie na powierzchni. Obcując z 'innym', jesteśmy zmuszeni do zejścia w głąb". 
Agnieszka Szpila
Reposted fromhrafn hrafn via12czerwca 12czerwca
23:55
9324 afd7 500
joannem
23:55
7396 85ed 500
Reposted fromnyaako nyaako viafridaysister fridaysister
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl