Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

joannem
23:56
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSanderke Sanderke
joannem
23:56
0132 3c79 500
joannem
23:56
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromborn2die born2die viagreywolf greywolf
joannem
23:56
7030 d6ed 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSkydelan Skydelan
joannem
23:54
9858 6736 500
joannem
23:54
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromdobby dobby viaSkydelan Skydelan
joannem
23:53
Ktoś kiedyś powiedział, że w innych ludziach najbardziej nienawidzimy własnych wad, i to chyba prawda.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSkydelan Skydelan
joannem
23:52
joannem
23:51
7070 961b
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
23:51
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viacreepandweirdo creepandweirdo
joannem
23:51
7071 f933
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
joannem
23:45
7063 b1ae 500
Reposted fromAnjax333 Anjax333
joannem
23:44
7068 37b7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
joannem
23:42
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viairmelin irmelin
joannem
23:42
6073 4434
23:41
2495 bea8
joannem
23:40
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viairmelin irmelin
joannem
23:40
Bo kto nienawidzi świata sam siebie nie pokocha
— Sokół i Marysia Starosta "Mały człowieczek"
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin

September 17 2017

joannem
16:06
6704 90bd 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
joannem
06:56
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl