Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

joannem
17:54
Dobroć też jest siłą, chociaż tak często wygląda na słabość.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromzielono zielono viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
joannem
17:49
joannem
01:31
2307 bc53
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunspokennnn unspokennnn
joannem
01:30
Z początku chcesz się dobrze czuć w danej chwili, a potem zamieniasz to na całe życie. (...) Na tym polega uzależnienie. Oddajesz przyszłość w zamian za to, żeby czuć się dobrze w danej chwili.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viadieeine dieeine
joannem
01:28
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadieeine dieeine
joannem
01:02
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viadieeine dieeine
joannem
01:01
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
joannem
00:59
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.

June 23 2015

joannem
21:57
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea
joannem
21:38
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb

June 22 2015

joannem
20:34
3849 1a71
joannem
20:29
4831 f8c8
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
joannem
20:28
Kiedy się poznaliśmy, wiedziałam, że już nigdy do nikogo nie będę należeć. Miałam wrażenie, że w jednej chwili ustał ból, który odczuwałam przez te wszystkie lata w dole brzucha, i że dostałam odpowiedź na wszystkie moje pytania na temat miłości, seksu, wierności i przygód na jedną noc. Ponieważ po drodze do piekła odnalazłam cząstkę raju.
— Valerie Tasso
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
joannem
20:27
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego
— DD
Reposted fromspes spes viananedi nanedi
joannem
20:17
2430 750a 500

June 16 2015

joannem
10:12
7204 8a02

June 15 2015

joannem
19:50
joannem
19:49
0964 33b1
Reposted fromscorpix scorpix viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
joannem
19:48
joannem
19:47
9336 3b28
Reposted fromzciach zciach viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl