Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

joannem
21:44
2650 7d04 500
Reposted fromfelicka felicka viaOkruszek Okruszek
joannem
21:24
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaszydera szydera
joannem
21:24
Nauczyła mnie, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, pracy i komunikacji. Prawdziwa miłość rozkwitała jedynie dla tych, którzy poświęcali czas, by ją pielęgnować, odżywiali ją i dawali jej światło.
— Brittainy C. Cherry - "Siła, która ich przyciąga"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
joannem
21:24
Co ma przeminąć, to przeminie. A co ma zranić do krwi zrani.
— M. Bajor
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaszydera szydera
joannem
21:24
Reposted fromFlau Flau viahagis hagis
joannem
21:23
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak... Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— B.N
Reposted fromswojszlak swojszlak viaviajero viajero
joannem
21:22
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaviajero viajero
joannem
21:22
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaszydera szydera
joannem
21:21
8902 55a1 500
Reposted fromstationC stationC viairmelin irmelin
joannem
21:21
0925 f30e 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viagazda gazda

September 30 2019

joannem
21:14
9152 03a0
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
joannem
21:13
4185 8b48 500
joannem
21:11
Są dwa rodzaje mężczyzn: ci, którzy mówią, że chcą Ciebie, i nie robią nic...i ci, którzy, nie mówiąc nic, przychodzą i łapią za serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
joannem
21:10
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianivea nivea
joannem
21:09
Strach przed samotnością prowadzi nas do złych ludzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
joannem
21:08
joannem
21:07
1106 5bad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
joannem
21:04

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
joannem
21:04
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję

September 26 2019

joannem
06:57
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć. – Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viael-kaktus el-kaktus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl