Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

joannem
07:29

August 12 2019

joannem
05:01
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir via12czerwca 12czerwca

August 11 2019

joannem
22:24
Nie ma co kochać tych, Którzy nie mają czym kochać
— Tymek "Klubowa suka"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
joannem
22:18
9736 5310
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viairmelin irmelin
22:17
0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairmelin irmelin
22:14
6329 5bce 500
Reposted frombun bun viaSurvivedGirl SurvivedGirl
joannem
22:14
O kobietę może zabiegać wielu mężczyzn, ale uwierz mi, jeśli Twoje miejsce jest w jej sercu, nikt Cię stamtąd nie wyciągnie.
— "Oczami faceta"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl
joannem
22:12
3719 a877
Reposted fromonlyman onlyman viaSurvivedGirl SurvivedGirl
joannem
22:12
7914 ed56 500
Reposted fromonlyman onlyman viaSurvivedGirl SurvivedGirl
joannem
22:10
1896 6163
joannem
22:10
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl
joannem
21:50
Właściwa droga i łatwa droga nigdy nie wiodą tą samą ścieżką.
— Kami Garcia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemdeszczem jestemdeszczem
joannem
21:49
6217 648d
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
joannem
21:42

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
joannem
21:41
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
joannem
21:40
Gdy ktoś o tym mówi, zwykle zwraca uwagę na wygląd kobiety, jej sposób poruszania się, patrzenia, zachowania. Dla mnie to przede wszystkim ciepło, opiekuńczość, ale i umiejętność bycia zalotną i tajemniczą. Jednak dużo ważniejsza od urody jest akceptacja siebie. Kobieta piękna to kobieta pewna siebie, która dobrze rozumie swoje gesty i zachowanie. Taka, która poznała swoje potrzeby, wie, czego chce i czego oczekuje od swego partnera.
— Kaja Kowalewska - "Chaos i inne piętra"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
joannem
21:37
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— volant
Reposted fromperfectsense perfectsense
joannem
21:36
Ludzka pamięć jest zawodna. Wbrew sobie przypisujemy wartość elementom bez znaczenia i hodujemy w sobie uczucia, często zupełnie oderwane od rzeczywistości. Niezwykle często dzieje się tak po rozstaniach, bo nawet w fatalnych związkach, były sytuacje, które już zawsze będziemy wspominać z rozczuleniem. Zapominamy tylko o tym, że ginęły w masie zachowań, które nie były ok.
— volant
Reposted fromperfectsense perfectsense
joannem
21:35
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSurvivedGirl SurvivedGirl
joannem
21:35
Bycie starszą jest fajne: masz w sobie mniej złości, nie ulegasz tak bardzo swojemu ego, nie zwracasz uwagi na głupoty. Patrzysz wstecz i jak widzisz to wszystko, co przetrwałaś, to naprawdę trudno przejmować się drobiazgami.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl