Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

joannem
23:26
8717 64af 500
Reposted frompsychedelix psychedelix

October 29 2018

joannem
17:54
4071 731c
Reposted fromniewychowana niewychowana viaLove-Life Love-Life
joannem
17:49
La Pharmacie Restaurant, Paris, France Hannah & Fay
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viawisniowysad wisniowysad
17:40
7850 3b04
joannem
17:39
joannem
17:39
joannem
17:37
2131 bc82 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viasniezka sniezka
joannem
17:36
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasniezka sniezka
joannem
17:31
2690 701b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viasniezka sniezka
joannem
17:22
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viasniezka sniezka
joannem
17:15
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaretro-girl retro-girl
joannem
17:11
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viadusix dusix
joannem
17:07
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadusix dusix
joannem
17:05
joannem
17:01
Najpiękniejsze kobiety to te, które dobrze się czują w swojej skórze.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadusix dusix
joannem
17:00
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viadusix dusix
joannem
17:00
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viadusix dusix
joannem
16:59
5393 3bc7 500
szampon
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viadusix dusix
joannem
16:58
Reposted frompotrzask potrzask viadusix dusix
joannem
16:56
9684 4d5d 500
Reposted fromtfu tfu viadusix dusix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl